Departamentul

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

Teme pentru lucrările de disertaţie

Programul de studii universitare de masterat: Metodologii Avansate de Prelucrare a Informaţiei (în limba engleză) [Advanced Techniques in Information Processing]

Nr. crt

Numele şi prenumele

Titlul temei

Coordonator ştiinţific

Obs.

 

Pentru înscrierea la Examenul de finalizare a studiilor, studenţii de la studiile universitare de masterat trebuie să-şi aleagă o temă şi să completeze o cerere pe care o vor depune la secretariat până la data de 15.12.2018.

 

Modelul de cerere pentru tema lucrării de disertaţie poate fi descărcat de aici.

IMPORTANT.

Eventualele neconcordanţe legate de nume, prenume, iniţială sau titlul temei vor fi comunicate Coordonatorului ştiinţific!

 

Back

Teme disponibile

 

Back